บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

เกี่ยวกับบริษัท

ภาพรวมของบริษัท

Инфографика_урез_for_thai_TH

 


บริษัท ไทย-รัส อลิอันซ์ จากัด เป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภท
ผลไม้แห้ง,ข้าว,น้ำตาล,เกลือ,อาหารแช่แข็ง,กล้วย,เครื่องดื่ม,ผลไม้กระป๋อง จากประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ สหพันธ์รัสเซีย
เราเป็นมากกว่าบริษัท-ตัวแทนทางการค้าทั่วไป จุดแข็งของเราคือ

1.เราให้บริการเกี่ยวกับพิธีทางศุลกากร ตลอดจนงานเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ
ที่ต้องใช้เพื่อนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย ผ่านทางสนามบินกรุงเทพ
สนามบินภูเก็ต และท่าเรือทุกแห่งในประเทศไทย เรามีประสบการณ์ในการนำเข้าเรือยอร์ช ทรัพย์สินส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน ห้องซาวน่า วัสดุก่อสร้าง แป้งสาลี มักกะโรนี เครื่องสาอางค์ ของใช้ส่วนตัว ตลอดจนสินค้าประเภทอื่นๆอีกมากมาย

2.เราให้บริการเกี่ยวกับพิธีทางศุลกากรที่จำเป็นทั้งหมด ขั้นตอนและเอกสาร ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบในนามของบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของเรา
หรือลูกค้าใหม่ที่ต้องการส่งออกสินค้า

3.เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นค้นหาสินค้า ผู้ผลิตที่สามารถไว้วางใจได้ รวมไปถึงการตรวจเช็ค คำขอ พิธีการทางเอกสาร การจัดส่งตัวอย่าง
การเจรจาทางการค้าโดยเจ้าของภาษา การทำสัญญาและงานเอกสารอื่นๆ
การตรวจสอบสินค้า การขนส่ง พิธีทางศุลกากรสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่

4.เรามีบริการแปลภาษาเพื่อสนับสนุนการเจรจาทางการค้า

5. เรามีบริการจัดทำรายงาน และจัดการโครงการของคุณ ตามมาตรฐานสากล ด้วยองค์ความรู้ตามกระบวนการธุรกิจที่แตกต่างกัน

6.บริการอื่นๆตามคำขอ

การควบคุมคุณภาพ
การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าทั่วโลก
เรามีการตรวจสอบสินค้าก่อนการบรรจุ ถ่ายภาพ/วีดิโอ จัดทำรายงาน เอกสาร และซีลปิดผนึก ในนามของลูกค้าของเรา
สืบเนื่องจากความหลากหลายทางฤดูกาล สภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เราคัดเลือกเฉพาะสินค้าส่งออกคุณภาพสูง
จากแต่ละพื้นที่ เพื่อตามสนองตามความต้องการแต่ละช่วงเวลา
สาหรับสินค้าที่เน่าเปื่อยได้

การขนส่ง
การขนส่งเป็นอีกขั้นที่มีความสำคัญประกอบด้วย การจัดส่งที่รวดเร็วโดยรถบรรทุกไปยังท่าเรือ/ท่าอากาศยาน GPSและตัวตรวจจับอุณหภูมิซึ่งรวมอยู่ด้วยกันที่สถานีตรวจน้ำหนัก การบรรจุและถ่ายสินค้าด้วยความเรียบร้อย คลังสินค้าชั่วคราว การรวมสินค้า การบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก การทำเครื่องหมาย การห่อและการปิดผนึก

บริการเพื่อคงความสดใหม่สำหรับสินค้าที่เน่าเสียได้ เราใช้การขนส่งทางอากาศไปยังที่ต่างๆทั่วโลก ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวกับสายการบินชั้นนำ และประสบการณ์การเกี่ยวกับท่าเรือ ท่าอากาศยานที่เป็นเขต free zones

หน้าที่ของเรา
สร้างมาตรฐานการบริการด้วยคุณภาพระดับสูงในการจัดส่งสินค้าจากประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และรัสเซีย ไปยังทั่วโลก

คติของเรา


Premium Quality Partnership

ระดับยอดเยี่ยม มีคุณภาพ ประสานงานร่วมมือเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน