บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ Business Consulting & Growth Management Strategies

Business Consulting & Growth Management Strategies – Improve Marketing Consultancy Imported - Exported an expertise

logo bancream

บริการให้คำปรึกษา โดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ "เหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการเน้นการปรึกษาในเรื่องที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด การขยายตัวสินค้าไปสู่ตลาดขนาดใหญ่ขึ้น ในแถบเอเชีย ยุโรปบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น รัสเซีย เบรารุส ยูเครน คาซัสสถาน เป็นต้น "เปรียบเหมือนมีMarketing Sharing อยู่กับองค์กรท่านตลอดเวลา รูปแบบการให้ปรึกษา เราอยากเห็นการจัดทำระบบ ของท่านเป็นการทำการตลาดแบบง่ายๆ เหมาะกับองค์กรของท่านเพื่อการขยายตัวทางการตลาดให้กว้างขึ้น

images (1)

เรามี ทีมนักการตลาด นักเศรษฐศาสตร์ แบบมืออาชีพที่ให้คำปรึกษาท่าน เรามีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและส่งออกสินค้ามายาวนานมากว่า 6 ปี ฉีกรูปแบบการทำการตลาดในแนวทางเชิงรุกและเชิงรับ ตรงตามความต้องการของลูกค้าต้องการ ดังนั้น Thai Rus Alliance Co.,Ltd (TRA) จึงเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจขณะนี้เสนอบริการให้คำปรึกษาใน 4 ด้านหลักๆของธุรกิจ – การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการส่งออก การวิจัยการตลาดเพื่อการส่งออก การบริหารแผนงานเพื่อการส่งออก บริการการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการส่งออกในการทำตลาดต่างประเทศให้กับคุณ ผ่านเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคโดยลักษณะทางประชากรและโดยลักษณะวิธีวิจัยการตลาดอย่างละเอียดและรอบคอบ

wangprom-logo

บริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีพื้นฐานบนการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เราเข้าใจว่าในบางครั้งเป้าหมายอาจเป็นการยากที่ผู้ประกอบการที่ใส่ใจและทุ่มเทจิตวิญญาณให้แก่ธุรกิจจะไปให้ถึง โดยยึด 5 หัวข้อในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรของคุณ คือ
1. การประชุมร่วมกันในลักษณะBrain storming และ Sharing

2. วางแผนโดยมีหลักการตลาดและการส่งออกด้วยมืออาชีพ

3. สร้างสรรค์ Creative สิ่งใหม่ ๆ ให้แนวความคิดกับคุณ

4. ทดสอบโดยใช้หลักการ Auditing ของนักธุรกิจมาเป็นตัวช่วยคุณ

5. ปฏิบัติการ ลงมือทำ PDCA cycle เป็นแนวทาง

images (2)

บริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจร่วมงานกับองค์กรบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คล่องตัวสูงและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเพื่อการทำตลาดต่างประเทศเพื่อการส่งออก บริษัทที่เราให้บริการได้พัฒนาศักยภาพพร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใดๆในตลาดธุรกิจและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก่อนบริษัทอื่น ๆ และขยายผลตอบแทนกำไรให้คุณมากขึ้นแน่นอ

5star4a logo

Empowerlife - Logo-01logo-hbc