บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ บริการของเรา \ พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากร

พิธีทางศุลกากรสำหรับสินค้าเพื่อการพาณิชย์และสินค้าส่วนบุคคล สาหรับท่าเรือและท่าอากาศยาน

(บริษัทฯของเราสามารถให้บริการพิธีทางศุลกากรทั้งในประเทศไทยและประเทศรัสเซีย)

ท่าเรือ

  • ท่าเรือกรุงเทพ
  • ท่าเรือภูเก็ต
  • ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าอากาศยาน

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
  • สนามบินภูเก็ต

ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษ เราบริการให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของคุณ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าดำเนินการพิธีทางศุลกากร ภาษี
และค่าใช้จ่ายอื่นเราจะส่งให้คุณหลังจากดำเนินการพิธีทางศุลกากร
สำหรับยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ไฮโดรไซเคิ้ล เรือยอร์ช) ลงทะเบียนและนำเข้าเพื่อใช้ชั่วคราวสามารถทำได้

ภาระทางศุลากรในประเทศไทยมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไป คุณสามารถทราบค่าใช้จ่ายโดยรวมที่แน่นอน รวมถึงภาษีที่ต้องจ่ายก่อนที่สินค้าของคุณจะถูกส่งมาถึงปลายทางต้นทุนบริการสำหรับพิธีการทางศุลกากร มีการคำนวณสำหรับแต่ละงานขนส่งเป็นการเฉพาะ ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง ท่ารับสินค้า และบริการร่วมด้วยอื่นๆ(บริการจัดส่งถึงหน้าโรงงาน, การตรวจสอบและการขนส่งสินค้าลง) โดยส่วนมากลูกค้าของเราจะใช้บริการรวมหลายขั้นตอน เช่น บริการดำเนินการพิธีทางศุลการพร้อมด้วยการจัดส่งถึงหน้าโรงงาน ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา รวมถึงลดความสับสนที่จะเกิดขึ้นในการทำงานได้เป็นอย่างมากหากต้องการทราบราคาสำหรับดำเนินพิธีทางศุลกากรในประเทศไทยและรัสเซีย สำหรับสินค้าของคุณ คุณสามารถสอบถามโดยโทรหาเราได้ที่ +66 954 987 176 หรือเขียนมาสอบถามเราได้ที่ tra@thai-rus.ru