บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ สินค้า \ อาหารนำเข้า \ อาหารทะเลสดใหม่

อาหารทะเลสดใหม่

รายการสินค้า

IMG_5572_1IMG_5584_1IMG_5577_1

การถ่ายภาพ
 

สินค้าทั้งหมดสามารถจัดประเภทได้ดังนี้

ประเภทสายพันธุ์ปลา  แหล่งที่มา  ฤดูกาล
Alaska Pollock ทะเลโอค็อตสค์ อยู่ระหว่างคาบสมุทรคัมชัตคา  ตลอดทั้งปี
หมู่เกาะซาฮาลิน หมู่เกาะคูริล  
 
Pacific Cod   ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา กุมภาพันธุ์ – มีนาคม
ทางตะวันตกของคาบสมุครคัมซัตคา มีนาคม – เมษายน
 
Saffron Cod ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา ตุลาคม
ทางตะวันตกของคาบสมุครคัมซัตคา มกราคม – มิถุนายน
 
Sole ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา มกราคม – กันยายน
ทางตะวันตกของคาบสมุครคัมซัตคา ตลอดทั้งปี
ทางตะวันออกของหมู่เกาะซาฮาลิน มิถุนายน
เมืองท่ามากาดาน สิงหาคม – กรกฎาคม
 
Herring ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา ธันวาคม – กุมภาพันธุ์
ทะเลโอค็อตสค์  มกราคม – พฤษภาคม
  กันยายน – ธันวาคม
 
Atka Mackerel ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา  มีนาคม – กรกฎาคม
หมู่เกาะคูริล มีนาคม – กรกฎาคม
 
Chum Salmon ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา กรกฎาคม – สิงหาคม
ทางตะวันตกของคาบสมุครคัมซัตคา กรกฎาคม – กันยายน
ทางตะวันออกของหมู่เกาะซาฮาลิน กันยายน – ตุลาคม
แม่น้ำอามูร์ อ่าวอามูร์-ลิมาน เมือง Khabarovsk ประเทศรัสเซีย กรกฎาคม – กันยายน
หมู่เกาะคูริล กันยายน – ตุลาคม
 
Pink Salmon ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัมซัตคา กรกฎาคม – สิงหาคม
ทางตะวันตกของคาบสมุครคัมซัตคา กรกฎาคม – กันยายน
ทางตะวันออกของหมู่เกาะซาฮาลิน กรกฎาคม – กันยายน
แม่น้ำอามูร์ อ่าวอามูร์-ลิมาน เมือง Khabarovsk ประเทศรัสเซีย กรกฎาคม – สิงหาคม
หมู่เกาะคูริล กันยายน
 
Coho Salmon คาบสมุทรคัมซัตคา กันยายน – ตุลาคม
 
Sockeye คาบสมุทรคัมซัตคา กรกฎาคม
 

                                                                                     

การจัดส่ง

ในการจัดส่งสินค้ามายังท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง สินค้าจะถูกใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นแช่แข็ง ในระหว่างการขนส่งสินค้าจากท่าเรือของเมืองวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซียมายังท่าเรือในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายของกระบวนการขนส่งและเส้นทางการเดินเรือซึ่งใช้เวลาประมาณ 14 – 17 วัน

 

อีกทั้งบริษัทของเรายังมีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และกับบริษัทส่งออกในหลากหลายประเทศมาเป็นระยะเวลานาน อาทิเช่น Far-Eastern Shipping Company (FESCO), Hyundai Merchant Marine (HMM), Korea Marine Transport Container (KMTC), Sinokor Merchant Marine, Compagnie Générale Maritime (CMA) และอื่นๆ

 

ในเบื้องต้นสินค้าทั้งหมดของเราจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะตกลงทำสัญญากับผู้ซื้อของเรา

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบและการประมวลผล ณ พื้นที่ของแหล่งกำเนิดสายพันธุ์ปลา ก่อนที่จะส่งสินค้าไปยังเมืองวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในสำนักงานที่เมืองวลาดิวอสตอค ก่อนที่จะส่งไปยังประเทศจีน

ขั้นตอนที่ 3: เราให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบบุคคลที่เป็นผู้ซื้อ และตัวแทนของบริษัทของเราก่อนที่จะตกลงทำสัญญา

 

ทางบริษัทได้รับความร่วมมือกับผู้ดำเนินการในประเทศไทย และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือกันกับโรงงานแปรรูปปลาในประเทศไทย

 

การชำระสินค้า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน คุณสามารถเลือกชำระสินค้าโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • TT  (Telegraphic Transfer);
 • L/C (Documentary Letters of Credit);
 • D/P (Documents Against Payment)

 

ราคาเงื่อนไขการขนส่ง

Pacific Cod – ปลาคอดแช่แข็ง (Head-Off gutted) ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า CFR ท่าเรือลาดกระบัง ประเทศไทย

 • 2S (0,3-0,5kg) – 30 MT. 
 • S (0,5-1kg) – 46 MT. 
 • M (1-2 kg) – 11 594 KG. 
 • L (2kg+) – 81 MT. 
 • L (2-3kg) – 9880 KG. 
 • 2L (3-4kg) – 4360 KG. 

 

Far Easten Cappeling – ปลาไข่ (Whole round)

 • 40-50/per 1 kg – 11 000 kg 
 • 30-40/per 1 kg – 11 000 kg 

 

Pink Salmon – ปลาแซลมอนสีชมพู (Head-Off, Gutted) ผู้ผลิต  70 MT. ราคา 

Pink Salmon – ปลาแซลมอนสีชมพู (Whole round) ผู้ผลิต  55 MT. ราคา