บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

One Step Solution (ขั้นตอนการดำเนินการ)

 

 นี่เป็นแนวคิดของบริษัทฯเราและเป็น Key words ของการบริการของเราให้ เราต้องการเป็นตัวแทนในการจัดการการให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่คุณคิด  เราสามารถเป็นผู้จัดหาโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยให้กับคุณเมื่อคุณต้องการสร้างแบรนด์สินค้า หรือคุณเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผัก ผลไม้ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามที่คุณผลิตในประเทศไทยและต้องการส่งออกไปขายยังรัสเซีย หรือประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย หรือเอเชียด้วยกันเราเป็นตัวแทนในการจัดหน่ายให้กับคุณได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการ ในแบบ All in one service เป็นแนวทางในการให้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้

  1.  การให้บริการจัดหาลูกค้าในต่างประเทศให้กับคุณ ในกรณีที่คุณเป็นผู้ผลิตในเมืองไทย
  2. การหาโรงงานผลิตในกรณีคุณต้องการสร้างแบรนด์ในแบบของคุณ เราจัดการให้คุณทุก ๆ อย่างครบในหนึ่งเดียวเมื่อคุณเลือกใช้บริการของเรา
  3. การให้บริการจัดส่งสินค้าโลจิสติกส์ ทั้งการขนส่งไปทางน้ำหรือทางอากาศและเลือกเงื่อนไขในการส่งออกในแบบ FOB,EX-WORK,CNF ตามความต้องการของคุณ
  4. การให้บริการจัดการด้านเอกสาร ด้านศุลกากร การจัดการภาษีนำเข้า ส่งออกกับกรมศุลกากรเราจัดการให้คุณ
  5. การให้บริการประกันคุณภาพ ตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกหรือนำเข้า การันตีในด้านคุณภาพด้วย Quality Standard หรือตามความต้องการของลูกค้า Customer requirement

  นี่เป็นบริการของบริษัทเรา ThaiRus Alliance Co.,Ltd โทรศัพท์ 
+66 993 344 357 (Eng,WhatsApp) +7 (812) 42 97 096 (Office)