บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ ข่าวสารNews \ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากประเทศจีนที่มีการส่งมอบการรับประกันและพิธีการทางศุลกากรในประเทศไทย

ข่าวสารNews

« Back

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากประเทศจีนที่มีการส่งมอบการรับประกันและพิธีการทางศุลกากรในประเทศไทย 05.12.2016 07:13

เรายินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จากประเทศจีนที่มีการส่งมอบการรับประกันและพิธีการทางศุลกากรในประเทศไทย:
1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานประเทศจีน
2. เฟอร์นิเจอร์จากจีนไปยังอพาร์ทเมนและสตูดิโอ
3. เฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนครัว
4. เฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนสำหรับห้องนอน
5. รถจักรยานไฟฟ้าจากประเทศจีน
6. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (elektrobayka) จากประเทศจีน
7. แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์
8. แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศจีน
9. มินิระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน
10. มินิระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสำนักงาน
11. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ย (ไฟฟ้า) โรงแรมประเทศไทย
12. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ย (ไฟฟ้า) สำหรับคอนโดมิเนียมในประเทศไทย
13. การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟฟ้า) สำหรับคอนโดมิเนียมในประเทศไทย
14. การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟฟ้า) สำหรับหมู่บ้านในประเทศไทย
15. เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์และระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
16. สวนไฟพลังงานแสงอาทิตย์
17. ถนนพลังงานแสงอาทิตย์
18. การ์เด้นและไฟในสวนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
สอบถามข้อมูลและ tra@thai-rus.ru ไดเรกทอรี
นอกจากนี้เรายังเชิญให้ความร่วมมือของนักพัฒนาเจ้าของบ้านและชุมชนที่ต้องการใช้ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเงียบแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ทั้งในและในโครงการใหม่