บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ ข่าวสารNews \ ถ้าคุณมีโรงงานในประเทศไทย

ข่าวสารNews

« Back

ถ้าคุณมีโรงงานในประเทศไทย 23.10.2017 09:44

สวัสดี คุณลูกค้า ผู้มาเยือน

 

ถ้าคุณมีโรงงานในประเทศไทย เรากำลังมองหาตลาดในรัสเซีย เราเป็นผู้ประสานงาน

 

ให้เราเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในการดำเนินการส่งออกระหว่างไทยกับรัสเซีย

 

โปรดติดต่อมาที่อีเมล์ของเราtra@thai-rus.ru ในหัวข้อ:โรงงานในประเทศไทย และเราจะบอกคุณในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เราจะเป็นตัวแทนค้นหาผู้ซื้อในรัสเซีย ยูเครน คาซัสถาน และอื่น ๆ ในภาษารัสเซียในประเทศ

 

Dear visitors!

 

If you have a factory here in Thailand and looking for new market in Russian, let’s meet and talk!

We are willing to assist you in export and import transactions from Thailand to Russia, with our best!

Please, send e-mail to tra@thai-rus.ru with the topic: FACTORY IN THAILAND and tell us more about your products. We will assist you to find buyers in Russia, Ukraine, Kazakstan and other Russian language speaking countries!